ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Şirketler Hukuku

Büromuzda, Ticaret ve Şirketler Hukuku’na ilişkin olarak birçok şirkete danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Öncelikli amacımız, müvekkilimiz şirketi tam hukuki koruma altına alarak her bir ticari işleminin sonuçlarını ve problemlerin çözümlerini bilmesini sağlamaktır.

Büromuzda; ortaklığın iptali davaları, şirket fesih davaları, yönetim kurulu kararının iptali davaları, Gümrük davaları, Haksız rekabetin önlenmesi davaları, Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi, Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların çözümü, Ticari şirketlerin alım ve satımı, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Ortaklık sözleşmeleri, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri, Distribütörlük anlaşmaları, İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri, Kredi anlaşmaları, sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri, Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler, Gümrük işlemlerinin yapılması, Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler, Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü, Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması, Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi gibi Şirketler ve Ticaret hukukuna ilişkin hizmetler verilmektedir.

Diğer Yazılar

Diğer Hizmetlerimiz