Trafik Kazaları Sonucu Tazminat Hukuku

Büromuzda, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında meydana gelen kayıp ve zararların en hızlı ve faydalı biçimde giderilmesi ve tazmini…

Dava ve İcra Takibi

Biz, kendimizi müvekkilimizin yerine koyarak uyuşmazlıkları eğer mümkünse dava dışı hukuki yöntemlerle en hızlı ve en faydalı şekilde…

Sulh Anlaşmaları

Av. Mehmet Alperen Erdil üniversitelerin Uzlaştırma ve Arabuluculuk eğitim programlarını tamamlamış bulunmaktadır.Dahil olduğumuz…

Hukuki Danışmanlık

Firmaların; sözleşmeye aykırılık durumları, yaptıkları işlerdeki eksiklikler konusunda çözüm sağlama, üretilen mallarda yaşanan problemlerin…

Spor Hukuku

Büromuz ülkemizde gelişen spor hukuku alanında sektörde faaliyet gösteren spor kulüpleri, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketler, düzenleyici…

Fikri Sınai Haklar Hukuku

Ofisimiz ulusal ve uluslararası şirketlere, markalarının, endüstriyel tasarımlarının, ticari sırlarının ve telif haklarının korunmasına ilişkin…

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukukuna ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları, vergi iptali davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda ofis olarak…

Bankacılık ve Finans Hukuku

Erdil Hukuk Bürosu olarak Bankacılık ve Finans Hukuku alanında günümüz finansal piyasalarında ortaya çıkan hukuki problemlere karşı çözüm…

İcra ve İflas Hukuku

Bireysel veya kurumsal alacakların, çek, senet, sözleşme, fatura veya cari hesaptan kaynaklanan alacaklarını icra yoluyla kendimize has hukuki…

Aile Hukuku

Müvekkillerimizin aile yaşantısına ilişkin problemlerinin büromuzda dava yoluyla veya uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulması…

Miras Hukuku

Erdil Hukuk olarak, dava konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında tecrübeli ve yenilikçi yapımızla müvekkillerimizin lehine…

Şirketler Hukuku

Öncelikli amacımız, müvekkilimiz şirketi tam hukuki koruma altına alarak her bir ticari işleminin sonuçlarını ve problemlerin çözümlerini bilmesini…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzda iş hukukuna ilişkin davalar en yüksek verim ile yürütülmekte olup hizmet sözleşmesi, yönetim sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi…

Ceza Hukuku

Ceza davalarında öncelikli amacımız aleyhine suç isnadında bulunulan veya suç mağduru olan müvekkillerimizi en yüksek seviyede hukuki…

Gayrimenkul Hukuku

İnşaat firmalarının veya Müteahhitlerin iş yaptıkları taşeronlarla, iş sahipleriyle ve kamuyla yaşayabileceği uyuşmazlıkların önlenmesi…