ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukukuna ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları, vergi iptali davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda ofis olarak müvekkillerimizin lehine olan en etkili hizmeti sağlamaktayız.

Vergi usul kanununa aykırılıklardan oluşan ceza davaları ve vergi cezaları tahakkuk ettirilmesi durumlarında açılacak davaları takip ediyoruz.

Gerektiğinde vergi daireleri ve idarelerle yapılacak uzlaşma görüşmelerine katılabilmekteyiz.

Devlet kurumları kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yollarla etkin çözümler sağlayabilmekteyiz.

Diğer Yazılar

Diğer Hizmetlerimiz