ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davası, Sözleşmenin feshi davası, Tazminat davası, Kira tespiti ve uyarlanması davası, Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı Toplantı İptali davaları, Müdahalenin Meni davaları gibi çeşitli davalar ofisimizce özenle takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Konut ve İşyeri Kiralama sözleşmeleri gibi gayrimenkullere ilişkin konularda yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakerelerine katılım ve bu işlemlerden doğan her türlü davayı takip edebilmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İnşaat firmalarının veya Müteahhitlerin iş yaptıkları taşeronlarla, iş sahipleriyle ve kamuyla yaşayabileceği uyuşmazlıkların önlenmesi için danışmanlık hizmeti ve dava takibi hizmetleri vermekteyiz.

Yine aynı şekilde inşaatla ilgili sorun yaşayan kişilere de hizmet vermekteyiz. Kişilerin veya firmaların yaptırdığı bir tadilattan veya bir eserden memnun kalmaması veya hiç yaptıramamış olması gibi tüm uyuşmazlık durumlarında çözüm için gerekli hukuki işlemleri yapabilmekteyiz.

Diğer Yazılar

Diğer Hizmetlerimiz