ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İcra ve İflas Hukuku

Kurumsal, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipoteklerin paraya çevrilmesi ve takibi, ipoteklerin incelenmesi ve teyidi, ipotek tesisi ve fekki, kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların takibi, takiplere ilişkin araştırma ve raporlama yapılması, her türlü alacak takibi konularında müvekkillerimize hukuki hizmet sağlamaktayız.

Avukatlık Ofisimiz, bu alanda yoğun olarak borçluları da temsil etmekte, borç konsolidasyonu ve tasfiye süreçlerini de yönetmektedir.

Bireysel veya kurumsal alacakların, çek, senet, sözleşme, fatura veya cari hesaptan kaynaklanan alacaklarını icra yoluyla kendimize has hukuki çözüm yöntemlerimizle tahsil edebilmekteyiz.

Elinde herhangi bir delil olmasa bile alacaklının alacağını tahsil etmesi mümkündür. İlamsız icra takibi başlatılarak hak talep edilebilmektedir.

Diğer Yazılar

Diğer Hizmetlerimiz